เช็กด่วน คาดให้เงินเราชนะ 7,000 บ. เป็นเงินสด

สำหรับ โครงการเราชนะ เป็นที่แน่ชัดแล้ว ว่า มาตการเยียวยา ที่ออกมาทำเอาประชาชนผิดหวัง
หลังที่ (ครม.) เห็นชอบโครงการเราชนะ แจกเงินให้ประชาชน 3,500 บาท นาน 2 เดือน
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะแจกเงิน 3,500 บาท รวม 7,000 บาท
ให้กับประชาชน 31.1 ล้านคน วงเงินที่ใช้ 2.1 แสนล้านบาท

 

โดยมีเงื่อนไข คือเบิกเป็นเงินสดไม่ได้ การใช้จ่ายเงินต้องนำไปใช้ผ่านระบบ
เพื่อจ่ายค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร
ครอบคลุมการใช้ค่าบริการทั้งค่ารถโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์แท็กซี่
รถตู้โดยสารที่จดทะเบียนถูกต้อง

ซึ่งประชาชนสามารถใช้เงินได้ในเดือน
ก.พ.-พ.ค.64 ผ่านร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ไม่เป็นนิติบุคคล
และต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค.2564

ระหว่างที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ไลฟ์สดผ่านเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง
โดยมีผู้เข้ามาดูเป็นหมื่นคน ส่วนใหญ่แสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า
อยากได้เป็นเงินสดมากกว่า และมองว่ารัฐบาลคิดเรื่องเยียวยาเอง โดยไม่ฟังเสียงประชาชน

 

 

โครงการเราชนะ