เราชนะ ต้องได้ทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

เห็นด้วยหรือไม่ กับการให้เงินเยียวในทุกๆภาคส่วนของประชาชน เพื่อความเท่าเทียม
กรณีที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนในวงเงิน 3,5OO บ า ท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน

 

ทางด้าน นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น กล่าว

โดยประชาชนสามารถใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค. หรือต้นเดือนก.พ.
ซึ่งรัฐบาลอ้างว่าสามารถครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะว่า

การเยียวยาครั้งนี้ขอย้ำเตือนว่าประชาชนทุกคนจะต้องรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล
เพราะทุกคนคือ กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อจากใครก็ได้ ด้วยเชื้อไวรัสรอบใหม่ สามารถติดเชื้อได้ทุกคน

ดังนั้นที่รัฐบาลบอกว่าครอบคลุมไปถึงกลุ่มเปราะบางควรเป็นทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม
การลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการเราชนะ จึงเป็นการเยียวยาที่ไม่ตอบโจทย์

รัฐบาลเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน เพราะยังมีคนไทยอีกหลายล้านคนที่ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี

คนแก่ คนตกงานหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
ซึ่งรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ดังนั้นคนไทยทุกคนต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ