กระเเสตอบรับคนละครึ่งมาก ให้เเจกต่ออีกเห็นด้วยไหม

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มาตรการเยียวย าโ ค วิ ด-1 9 ให้สิทธิ 3,000 บาท ให้สิทธฺิ 31 ล้านคน

โดยทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งคนเก่าที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 หรือ คนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว

และคนใหม่ ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง สำหรับคนใหม่

ไม่เคยรับสิทธิคนละครึ่ง ลงทะเบียนได้แล้ว ทาง www.คนละครึ่ง.com สำหรับผู้ที่เคยได้สิทธิคนละครึ่งมาแล้ว หรือได้สิทธิในโครงการอื่น เช่น เราชนะ ม33เรารักกัน ลงทะเบียนอีกทางได้ที่ แอปฯเป๋าตัง

วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com คลิกแถบข้อความสีเหลือง “ลงทะเบียนรับสิทธิิ”

จะพบกับ3 สาระสำคัญ หัวข้อใหญ่ “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3”

อ่านทำความเข้าใจ หากยอมรับ ให้คลิกหน้ากล่องข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” และกดยินยอมเพื่อเริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

หากไม่รับเงื่อนไข หรือไม่ยินยอมก็ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้

เมื่อกดยินยอม จะเข้าสู้หน้า ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ต้องกรอกข้อมูล 3 ส่วน

1.ข้อมูลตามบัตรประชาชน

2.เบอร์โทรศัพท์ สำหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปฯเป๋าตัง

เข้าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 กรอกข้อมูล 3 ส่วน ใน www.คนละครึ่ง.com รับสิทธิ 3,000 เริ่มแล้ววันนี้
และ 3 ส่วนข้อมูลอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม(ถ้ามี) รายได้

เข้าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 กรอกข้อมูล 3 ส่วน ใน www.คนละครึ่ง.com รับสิทธิ 3,000 เริ่มแล้ววันนี้
เมื่อกดลงทะเบียน รอรับรหัส โอทีพี OTP กรอกยืนยัน และรอรับข้อความ SMS ยืนยัน ได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ใช้จ่าย 3,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

8 ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนและใช้สิทธิินละครึ่งเฟส 3 กรณีสมัครผ่าน www.คนละครึ่ง.com

เข้าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 กรอกข้อมูล 3 ส่วน ใน www.คนละครึ่ง.com รับสิทธิ 3,000 เริ่มแล้ววันนี้

8 ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนและใช้สิทธิินละครึ่งเฟส 3 กรณีสมัครผ่าน แอปฯเป๋าตัง
เข้าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 กรอกข้อมูล 3 ส่วน ใน www.คนละครึ่ง.com รับสิทธิ 3,000 เริ่มแล้ววันนี้
เข้าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 กรอกข้อมูล 3 ส่วน ใน www.คนละครึ่ง.com รับสิทธิ 3,000 เริ่มแล้ววันนี้