กลุ่มเเรงงาน 19 จังหวัด เช็กเลยวันสุดท้ายสมัครรับ 5 พันบาท

23 สิงหาคม 2564 สืบเนื่องจากที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอกรอบวงเงิน 33,471 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เพื่อช่วยเหลือแรงงานอิสระสัญชาติไทยที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมการ (สีแดงเข้ม) ซึ่งมีประมาณ 6,694,201 คน ให้ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท ด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน โดยใน 29 จังหวัด แบ่งออกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.4 ล้านคน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 5.25 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 6,694,200 คน

สำหรับกลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ได้หมดเขตสมัครมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม และขยายให้จ่ายเงินสมทบงวดแรกเพื่อเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม

ทั้งนี้ มติ ครม. ให้แรงงานอิสระในกลุ่ม 3 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) และกลุ่ม 16 จังหวัด (กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก) สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมส่งเงินสมทบ เพื่อให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ และจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้จนถึงภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ ซึ่งเหลือเวลา 2 วันเท่านั้น

รวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครมาตรา 40 ดังนี้

ทางเลือกส่งเงินสมทบ
ถึงแม้การกำหนดสมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อจะทำให้ผู้ประกันตนได้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่หลังจากเลยกำหนดวันดังกล่าวแล้ว แรงงานอิสระยังสามารถสมัครมาตรา 40 ได้ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เพียงแต่ไม่ได้เงินเยียวยา

ส่วนอัตราการจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 เข้ากองทุนประกันสังคมมี 3 ราคา ซึ่งอัตราการจ่ายเงินในงวดเดือนสิงหาคม 2564–มกราคม 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน) ได้มีการประกาศลด ดังนี้

เดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

เดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ

เดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

คุณสมบัติสมัคร มาตรา 40

มีสัญชาติไทย

อายุ 15-65 ปี บริบูรณ์

ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39

ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

ผู้มีบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6 และ 7

วิธีสมัคร 7 ช่องทาง

เอกสารที่ใช้สมัครมีเพียงบัตรประชาชนเท่านั้น

เว็บไซต์ประกันสังคม

เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา

Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา

เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506

วิธีสมัครทางเว็บไซต์ประกันสังคมมีดังนี้

เข้าไปยังเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือ คลิกที่นี่ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

กรอกเลขบัตรประชาชน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

กรอกคำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล

กรอกวันเดือนปีเกิด

กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

กรอกกลุ่มอาชีพ, รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

เลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) พร้อมเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่

กด “ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง” แล้วกด “ยืนยัน”

เมื่อผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ระบบจะยืนยันการขึ้นทะเบียนสำเร็จผ่าน SMS ทางโทรศัพท์

อย่างไรก็ตามเหลือเวลาสมัครอีกเพียง 2 วันเท่านั้น ทำให้ระบบสมัครออนไลน์ค่อนข้างหนาแน่นและติดขัด ซึ่งนอกจากเว็บไซต์ประกันสังคมแล้ว ให้เลือกช่องทางการสมัครอื่น ๆ ได้

ช่องทางชำระเงิน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่นอีเลฟเว่น)

เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส

เคาน์เตอร์บิ๊กซี

ผ่าน Mobile Application ShoppyPay

ตู้บุญเติม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)