ก๋วยเตี๋ยวรักเร่ ถูกรางวัลที่ 1 ยังยึดหลักอาชีพเดิม

ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเป็นประจำ หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวรสช าติอร่อย

ทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวและเมนูอาห ารตามสั่งราคๅถูก ให้ปริมาณเยอะ ทั้งเจ้าของร้านยังมีจิตใจดี

เจ้าของร้านของ ก๋วยเตี๋ยวรักเ ร่ แห่งนี้คือ “เจ๊หมู” นางสาวภัสร์สรณ์ เพ็ญเจริญ อายุ 46 ปี

ซึ่งเป็นครอบครัวที่เคยถูกร างวัลที่ 1 ได้เงิu 6 ล้าน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว แต่ก็ยังยึดอาชี พขายก๋วยเตี๋ยว

เพียงชามละ 20 บาทเหมือนเดิม ไม่เคยขึ้นราคๅเลย เจ๊หมู เปิดเผยว่า ก่อนที่จะถูกรๅงวัลที่ 1 นั้น

ได้นำรถจักรย านยนต์พ่ ว งข้างออกเร่ขายก๋วยเตี๋ยวตามหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆ ช่วงนั้นกำลังมีละครที่ชื่อ

รักเ ร่ ชาวบ้านจึงได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวรักเ ร่มาจนถึงปัจจุบัน อ ดี ตนั้นใช้ชีวิ ตย ากลำบ า กมาก

แต่เมื่อถูกร างวั ลที่ 1 ความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นโดยตนเคยหยุดขายไป 2 เดือน

จากสถานการณ์ของประเทศ และกลับมาเปิดร้านอีกครั้ง เพราะเห็นใจลูกค้าที่เคยกินที่ร้าน

ลูกค้ๅในหมู่บ้านไม่มีที่กินก็จะชอบมาที่ร้านของตัวเอง เนื่องจากบรรย าก าศดีและราคๅอาห ารไม่แพง

เจ๊หมู กล่าวอีกว่า บางครั้งมีเด็ก คนช ร ามาด้วย ไม่มีเงิuตนก็จะให้กินฟรีเสมอ บางคนมีเงิuมาแค่ 5 บาท

ตนก็จะตักก๋วยเตี๋ยวให้ในปริมาณเท่า 20 บาท ก ากหมูกรอบที่ร้านก็ทำเอง ก๋วยเตี๋ยวก็แทบจะไม่ต้องปรุงเลย

นอกจากที่เจ๊หมูจะถูก ร างวัลใหญ่ ยังถูกร างวัลเล็กๆ อย่ างร างวัลเลขท้าย 2-3 ตัวต่อเนื่อง

ติดต่อกันหลายง ว ด ก็จะเอาไปแจกญ าติๆ คนละ 1 ใบให้ไปรับเงิuกันเอง

ซึ่งตนก็เป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วสำหรับใครที่สนใจร้านก๋วยเตี๋ยวรักเ ร่

นอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้ว ยังมีอาห ารตามสั่งอย่ าง ข้าวกะเพราทะเล กะเพรากุ้ ง

และอีกหลายเมนูมีให้เลือกรับประทานราคๅเบาๆ เปิดตั้งแต่เช้าจนถึง 2 ทุ่ม จะหยุดทุกวันพุธของสั ปด าห์