ขอคนละ 1 ความเห็น เราชนะควรมีต่อ รอบ 3 หรือไม่

ที่มีทางประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากภั ย cov i d-1 9 รอบ 3

จำนวนมากทั้งหน่วยงานรัฐบาลและกระทรวงการคลังก็ได้มีการหารือและออกมาตรการช่วยเหลือ

โดยการต่อโครงการ เราชนะ รอบสองโดยการยาวประชาชน คนละ 2,000 บาท

โดยการแบ่งโอนเข้าแอพเป๋าตังค์เพื่อให้สแกนซื้อของอุปโภคบริโภคเป็นจำนวน 2 รอบรอบละ 1,000 บาท

และยังมีโครงการคนละครึ่ง พี่ผึ้ง เปิดให้ลงทะเบียน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นคนละเครื่องเฟส 3

ที่สามารถใช้จ่ายได้คนละ 3,000 บาท ให้ใช้จ่ายคนละครึ่งได้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อท่าน

แต่ที่พี่น้องประชาชนได้รับความสนใจมากที่สุดคือโครงการเราชนะเนื่องจากโครงการเราชนะสามารถสแกนซื้อ

ของโดยไม่ต้องใช้เงินตัวเอง แต่ในความคิดรอบ 3 ที่ระบาดหนักกว่ารอบแรกและรอบ 2 กับได้ก้านยาวเพียงแค่ 2,000 บาท

จึงมีประชาชนบางกลุ่มได้รับความเดือดร้อนอย่างขอให้ทางรัฐบาลช่วยพิจารณาในการขยายระยะเวลาโครงการเราชนะและเพิ่มยอดเงินอีก 5,000

เพื่อช่วยบรรเทาถูกและ เยียายาในสภาวะที่บางท่านก็ตกงาน

บางท่านก็มีกิจการของตัวเองก็ได้ปิดตัวลงนั่นเอง ถ้าหากประชาชนทุกท่านว่าต้องการให้ทางรัฐบาลพิจารณา

เกี่ยวกับโครงการเราชนะเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านั้นก็ต้องรอฟังเสียงจากประชาชนอีกที และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาอย่างไร