ขอฟังเสียงประชน อยากให้มีเราชนะต่ออีกไหม

จากสถานการณ์CV-19ระลอก 3 ซึ่งทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

จึงมีการเรียกร้องเสียงจากประชาชนถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

จึงขอให้เพิ่มงบประมาณในมาตรการโครงการ “เราชนะ” 15,000 บาทเพิ่มให้อีก 3 เดือนจึงขอให้หน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้มีมติเข้าประชุมใน งบประมาณ ครม.เพื่อเยียวยาประชาชนอีกเดือนเดือนละ 5000 รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

ในมาตการโครงการ “เราชนะ” อีกซึ่งจะช่วยประทังชีวิตพี่น้องประชาชนให้มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกอย่างคล่องตัว

และเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

จึงเป็นเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานภาครัฐได้พิจารณาจากเสียงเรียกร้องของประชาชนให้ได้รับเงินเยียวยา

“เราชนะ” เพิ่มอีก 3 เดือนเดือนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

ทั้งนี้จากที่มีการประชุมครมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประชาชนได้รับการเยียวยาไปแล้วเดือนละ 2,000 บาทรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท

นะยังไม่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความลำบากของประชาชน

หากประชาชนได้รับการเยียวยาจากโครงการ “เราชนะ” เดือนละ 5,000 บาทเพิ่มอีก 3 เดือนจะเป็นการช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจให้เวียนภายในประเทศได้มากยิ่งขึ้น

และประชาชนจะได้จับจ่ายใช้สอยในภาคธุรกิจรายย่อยไปในตัวอีกด้วย

ในส่วนมาตการโครงการเยียวยา “เราชนะ” ที่ประชาชนเคยได้รับ การเยียวยาโครงการ “เราชนะ” ในเฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 มาแล้ว

ก็ให้ได้รับการเยียวยาเช่นกัน โดยการ กดยืนยันรับสิทธิ์ถ้าประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ก็ขอให้เพิ่มจำนวน สิทธิ์ ให้ประชาชนเพิ่มอีก

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงประชาชนที่ต้องการได้รับการเยียวยาโครงการ “เราชนะ” เพิ่มอีกจำนวนมากจากหน่วยงานภาครัฐ