ขั้นตอนทำสัญญาสินเชื่อ ออมสินผ่านแอปฯ MyMo

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอกู้ในโครงการ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo By GSB ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก โดยเริ่มเปิดให้กู้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

สรุปขั้นตอนการทำสัญญาสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน ผ่านแอปฯ MyMo by GSB มาให้ดังนี้

ทางระบบจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือ แอปฯ MyMo ว่า “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”

ให้กดเข้าไปที่แอปฯ MyMo จากนั้นให้กดเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย”

ระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “คุณไดัรับการอนุมัติสินเชื่อ กรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน” หากขึ้นสถานะดังกล่าว ให้กดปุ่ม “ถัดไป”

อ่านรายละเอียดสัญญาในเบื้องต้น หากอ่านเสร็จเรียบร้อยให้กด “ใช่”

ระบบจะแสดง “สัญญาเงินกู้” ให้ผู้กู้ทำการอ่านเพื่อศึกษา หากอ่านจบแล้วให้ทำเครื่องหมายถูก หน้าช่อง “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับในเงื่อนไขของสัญญา จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”

ระบบจะให้ป้อนรหัสแอปฯ MyMo จำนวน 6 หลัก อีกครั้ง

ให้กด “รับรหัส OTP” แล้วจะมีรหัส OTP ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นให้นำรหัส OTP มากรอกภายใน 2 นาที หลังจากที่ได้รับรหัส OTP แล้ว

ระบบจะแสดงหน้าจอ “ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว” ธนาคารจะโอนเงินกู้ไปยังบัญชีเงินฝากภายใน 3 วัน

ออมสินเปิดลงทะเบียนวันนี้ (13พ.ค.) สินเชื่อโควิด กู้สูงสุด 10,000 บาท

มาตรการสินเชื่อธนาคาร-สถาบันการเงินไหนร่วมบ้าง

ตรวจสอบเงินเข้า สินเชื่อออมสิน ยังไง?

หากครบกำหนดวันทำการ ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 10,000 บาท ให้ผู้กู้ตรวจสอบเงินเข้าผ่านแอปฯ MyMo โดยแอปฯ จะเพิ่มรายการข้อมูล “สินเชื่อ-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย” ขึ้นมาให้ พร้อมระบุตัวเลขจำนวนเงิน

จากนั้นจึงจะสามารถกดเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายได้

คุณสมบัติกู้สินเชื่อโควิดจากออมสิน

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ9 ที่ธนาคารออมสินกำหนดไว้ มีดังนี้

มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจากโควิด-19

ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ผู้กู้จะต้องมีแอปฯ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เนื่องจาก สินเชื่อ ของธนาคารออมสินจะต้องขอสินเชื่อผ่านแอปฯ MyMo เท่านั้น

สำหรับ ผู้ที่เคยได้รับสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท และสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท ก็สามารถขอสินเชื่อได้

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน จะเปิดให้บริการกู้สินเชื่อผ่านแอปฯ MyMo สูงสุด 40,000-50,000 คน ต่อวันเท่านั้น หากมีผู้ใช้บริการเกิดกำหนดระบบจะแสดงข้อความระบุว่า

“ขออภัยในความไม่สะดวก บริการ สมัครมาตรการสินเชื่อ อยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพ กรุณาเข้าใช้งานอีกครั้งในภายหลัง”