ขั้นตอนรับเงิน 2,000 บาทก่อนเต็ม

ใครที่ได้รับผลกระทบควรอ่านเลย สำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรการ ประกันสังคม ม33 ที่ตอนนี้

ได้รับผลกระทบ หรือธุรกิจ ปิดตัว โดนเลิกจ้าง ตอนนี้ ทางรัฐบาลประกาศแล้วว่า

ช่วยผู้ประกันตน ม.33 กิจการ 4 ประเภท ต้องปิดจากโควิด รับเงินเยียวยาเพิ่ม 2,000 บาท พร้อมเยียวยานายจ้าง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยถึงมาตรการเยียวยาโควิด ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้าง หรือผู้ประกอบการ

 

ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่ กิจการที่มีควาเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นมา โดยคณะรัฐมนตรี หรือ

ครม.มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี

 

 

มาตรการเยียวย าโควิด ผู้ประกันตนมาตรา 33 มีเงื่อนไขดังนี้

อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ กทม. นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี

ต้องเป็นนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในหมวดกิจการ 4 กิจการ คือ ก่อสร้าง ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ และกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

 

 

จำนวนเงินเยียวย าที่จะได้รับ
ผู้ประกันตนมาตรา ม.33 ต้องหยุดงานตามรัฐสั่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย แ

ก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 50%ของรายได้ สูงสุด 7,500 บาท เป็นเวลา90 วัน

โดยให้นายจ้างรับรองว่าผู้ประกันตนกี่คน หยุดตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งผู้ประกันตนกลุ่มนี้ได้มีการส่งเงินสมทบตามกฎกระทรวง จึงเป็นสิทธิประโยชน์ที่เขาพึงได้รับ สามารถลงทะเบียนได้ คลิกลงทะเบียน

 

นายจ้างจะได้รับเงินเยียวย าเท่ากับจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในสถานประกอบการแต่ให้ได้รับไม่เกิน 200 คน

โดยจ่ายในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้ประกันตนหนึ่งคน ( ตัวอย่างเช่น 3,000 บาท x จำนวน ผู้ประกันตน เท่าที่มีจริงและไม่เกิน 200 คน) โดยนายจ้างต้องขึ้นทะเบียน ตั้งแต่ 29 มิ.ย.-30 ก.ค.

ผู้ประกันตน สัญชาติไทยจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มในอัตรา 2,000 บาทต่อคนและได้รับเพียงครั้งเดียวจากโครงการ

วิธีการรับเงินเยียวย า

⁃ นายจ้างนิติบุคคล จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

⁃ นายจ้างบุคคลธรรมดา จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

⁃ ผู้ประกันตน จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ทั้งนี้ ในส่วนของลูกจ้างที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นายจ้างก็สามารถขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ในเบื้องต้นสำนักงานประกันสังค ได้มีการปรับลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

เช็กมาตรการเยียวย า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ชดเชยรายได้ เงินเพิ่มพิเศษ ปิดกิจการจากโควิด

อย่างไรก็ตาม วันนี้ นายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือศบศ หารือมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการเพิ่มเติม ซึ่งจะรายงานผลการประชุมให้ทราบต่อไป