ขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้ง่ายที่บ้าน

การอบรมและการต่อใบขับขี่เองก็เลยต้องปรับให้สามารถทำแบบ อ อ น ไ ล น์ ได้ โดยเปิดอบรมให้ก่อนหมดอายุ 90 วัน

หรือกรณี สิ้ น อายุไปแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี ให้อบรม 1 ชั่ ว โ ม ง มาดูขั้นตอนการทำกันได้เลย

นอกจากการอบรมแล้วก็อาจจะต้องมีการเข้ารับการทดสอบเพิ่มเติมด้วย ในกรณีที่หมด อ า ยุ นานเกิน 1 ปี

ขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลดแอพ DLT – e – Learning มาลงในเครื่องก่อนแล้วก็ให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อย

จัดการ ก ร อ ก ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย

จากนั้นทำแบบ ท ด ส อ บ ก่อนอบรม

ทำการชมค ลิ ป วิ ดิ โ อ อบรมของขนส่ง

จากนั้นก็ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

ต่อไประบบประกาศผลให้กดบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้

หาก ผ่ า น ก็จะขึ้นว่า “ผ่ า น การอบรม”