คนละครึ่งรอบ 3 รับ 3,000 บาท

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานั้น

ผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจสอบผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันนี้ (30 ส.ค. เวลา 11.30 น.) ยังพบสิทธิคงเหลือจำนวน 946,218 สิทธิ จากที่เปิดให้ลงทะเบียนทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ รวม 31 ล้านสิทธิ

 

 

โครงการ”คนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน

โดยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน และไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ

 

 

ทั้งนี้ สามารถสะสมมูลค่าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนสุดท้ายของช่วงสามเดือนแรกไปใช้ต่อ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ได้

“คนละครึ่งเฟส 3 ” ได้จ่ายวงเงินรอบแรก (1 ก.ค.-30 ก.ย.64 )ไปแล้วจำนวน 1,500 บาท และจะเริ่มในรอบสองในรอบการใช้จ่า…