คนละครึ่งเฟส 3 ต้องลงทะเบียนใหม่ไหมเช็กที่นี่

สำหรับประชาชนหลายๆคนตอนนี้คงกำลังรอคอย โครงการคนละครึ่งเฟส 3

อยู่ ล่ าสุด รัฐออกมาประกาศวิธีรับสิทธิแล้วสำหรับกลุ่มผู้ใช้เดิมของโครงการคนละครึ่งเฟส 1-2 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

แต่ให้รับสิทธิเฟส 3 นี้ได้โดยอัตโนมัติแต่ต้องไปกดยืนยันการรับสิทธิในแอพฯ เป๋าตังเช็คความคืบหน้าโครงการ

คนละครึ่งเฟส 3 ที่แบ่งผู้ที่มีสิทธิในโครงการออกเป็น 2กลุ่มคือ 1)กลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส1-2 และ 2)กลุ่มผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิมาก่อน

และต้องการรับสิทธิในเฟส 3 ล่าสุด ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มผู้ใช้สิทธิเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

วิธีรับสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 3

1. เช็คก่อนใช้ คนละครึ่งเฟส 3 ผู้ใช้เดิม VS ผู้ใช้ร ายใหม่

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คนละครึ่งเฟส 3 ครั้งนี้จะมีผู้ได้สิทธิ 31 ล้านคน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 : ผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 1และ คนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะได้รับเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง แบบอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 2 : ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 มาก่อน จะต้อง ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 ถึง 22.00 น.

2. กลุ่มผู้ใช้สิทธิเดิม รับสิทธิยังไง?

สำหรับกลุ่มผู้ใช้เดิม (กลุ่ม1) หรือผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส3 โดยเงินจะโอนเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง แบบอัตโนมัติ แต่ต้องไปกดรับสิทธิก่อน ดังนี้

– เข้าไปในแอพฯ เป๋าตัง

– กดเลือก G-wallet

– กดเลือกโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

– กดปุ่ม ยืนยันรับสิทธิ

3. คนละครึ่งเฟส3 ได้เงินวันไหน

ในเบื้องต้น กระทรวงการคลังระบุว่า เงินเยียวยาในรอบนี้จะมอบให้จำนวน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ สำหรับใช้จ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตัง โดยจะแบ่งโอนวงเงินให้ผู้ที่มีสิทธิเป็น 2 ช่วง คือ

– ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค. – ก.ย. 64 จำนวน 1,500  บาท

– ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. – ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

4. เงื่อนไขและสิทธิที่ได้รับใน คนละครึ่งเฟส 3

สำหรับมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 จะมีลักษณะโครงการคล้ายกับเฟส 1 และ 2 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค.64

5. ใครบ้างที่จะได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3

นอกจากนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ กับมาตรการ คนละครึ่งเฟส3 ไม่ใช่ใครก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ประกอบด้วย

– สัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน

– มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

– ผู้ที่เลือกรับสิทธิโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส3 ได้