คนละครึ่งเฟส 3 ยืนยันตัวตนอย่างไรเช็กที่นี่

ประกาศผลแล้ว สำหรับโครงการคนละครึ่ง ค่ำวันนี้(15 มิ.ย.64) ประชาชนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

ได้รับข้อความ SMS จากโครงการโครงการ คนละครึ่ง แจ้งว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง เริ่มวัน

ที่ 1 ก.ค.64” ขณะที่ตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ล่าสุด ณ เวลาประมาณ 20.45 น.

วันที่ 15 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการเปิดรับลงทะเบียน

พบว่าสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ยังเหลืออีก 5,420,106 โดยประชาชนคนไทย อายุ

18 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

ประชาชนที่ได้รับสิทธิ 3,000 บาท ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต้องทราบดังนี้

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 3” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น คลิกค้นหาร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้