คนละครึ่งเฟส 3 เริ่มนิ่งเเล้ว เหลือ 4.3 ล้านสิทธิ

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โ ค วิ ด-1 9 ผ่านโครงการ

คนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย 3 พันบาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ที่ www.คนละครึ่ง.com

และแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 31 ล้านสิทธิ

วงเงินกว่า 93,000 ล้านบาท ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่ กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 17 มิถุนายน มีสิทธิคงเหลือ 4,350,992 สิทธิ

กระทรวงการคลัง ระบุว่า สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 แล้ว ได้รับข้อความเอสเอ็มเอส แจ้งว่า

ไม่ได้ด้รับสิทธิ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับมาแก้ไขข้อมูลใหม่ โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะใส่ข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง

อาทิ พิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน หรือเลขหลังบัตรไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนใหม่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีที่

www.คนละครึ่ง.com ได้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งวันหมดเขตการเปลี่ยนแปลงโครงการ