คนละครึ่งเฟส 3 ให้ 3,000 บาท ใครมีเกณฑ์ได้บ้าง

คนละครึ่งเฟส 3 เริ่มแล้ว ครม. เคาะจ่าย เงินเยียวย า รอบใหม่

วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน คนละ 3,000 บาท เริ่ม ก.ค. 64

เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับคนที่มีสิทธิได้รับเงินเข้า เป๋าตัง 3,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้​

1. ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง

ผู้ที่มีสิทธิได้เงินคนละครึ่งเฟส 3 ในครั้งนี้ คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 1 หรือ คนละครึ่งเฟส 2 มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยคาดว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินเข้าแอพฯ “เป๋าตัง” อัตโนมัติ

2. คนที่ยังไม่ได้ได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนใหม่

อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 คือ ผู้ที่ทำการ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิเพิ่มอีก 16 ล้านคน ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ซึ่งวันเวลา และขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้คนที่จะลงทะเบียนใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ดังนี้

– มีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนละครึ่งเฟส 3 ได้เงินเมื่อไร ?
คนละครึ่งเฟส 3 กำหนดจ่าย เงินเยียวย า รวมเป็นเงิน 3,000 บาท นาน 6 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง

– ช่วงแรก เดือน ก.ค. – ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

– ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. – ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

ทั้งนี้ กติกาการใช้สิทธิยังเหมือนกับ คนละครึ่งเฟส 1 และ คนละครึ่งเฟส 2 คือเป็นการสนับสนุนเงินเยียวย าแบบร่วมจ่าย คือรัฐช่วย 150 บาท ผู้ใช้สิทธิ 150 บาทต่อวัน