ครม.อนุมัติเเล้ว เเจกเงินเด็ก 2,000 บาท เช็คได้ที่นี่

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เเถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน 1,320 ล้านบาท ภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการเเพร่ระบาดของโรคโ ค วิด-19 สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 18,540 เเห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยจ่ายเป็นเงินเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โ ค วิด-19 รายละ 2,000 บาทต่อคน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน (จากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก) เเละกรอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,779 ล้านบาท การขยายกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาภาระเเละผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายของพ่อเเม่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้

เเละช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ เเละจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อเเละจำนวนนักเรียนในเเต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการโครงการจ้างเเพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เเละสายงานบริการทางการเเพทย์อื่น เพื่อรองรับสถานการณ์โ ร คโค วิด-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงินรวม 4,335 ล้านบาท เพื่อเพิ่มบุคลากรในการดูเเลรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เเละรองรับการเข้าถึงบริการทางการเเพทย์เเก่ผู้ป่วยโ ค วิด19 เเละประชาชนชนทั่วไป

อีกทั้งยังสามารถเเบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการเเพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณากำหนดจำนวนกรอบอัตรากำลังที่จะจ้างงานภายใต้โครงการฯ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมจำเป็นเเละสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในเเต่ละพื้นที่