ครม.เคาะเเล้ววันนี้ คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่ง เฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ เข้า ครม.วันนี้ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โ ควิ ด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (1 มิ.ย.) กระทรวงการคลังดสนอมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบโ ควิ ด-19

ซึ่งชุดมาตรการรอบนี้จะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 กรอบวงเงิน 1.4 แสนล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า แพกเกจกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ มี 4 มาตรการ คือ “คนละครึ่ง” ระยะที่ 3 โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 โดยช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.64) ครอบคลุมประชาชน 13.6 ล้านคน และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวม 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือนเช่นกัน

นายสุพัฒนพงษ์ คาดว่า เม็ดเงินกระตุ้นรอบนี้ ซึ่งเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปี จะช่วยให้เศรษฐกิจปี 2564 ขย ายตัว 1.5-2.5% ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ไว้ เพราะถึงแม้การระบาดของโ ค วิ ด-1 9 ระลอกใหม่ จะกระทบการใช้จ่ายของประชาชน การบริโภคในประเทศ

แต่เศรษฐกิจไทยยังมีหลายส่วนที่สัญญาณดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกฟื้นตัวชัดเจน ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีนี้ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณดีขึ้น โดยไตรมาสแรกปีนี้ มีมูลค่าคำขอส่งเสริมจากบีโอไอเพิ่มขึ้น 80% ซึ่งรัฐบาลจะพยายามผลักดันภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน ให้เร่งลงทุนเพื่อช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจเติบโต