ครม.ไฟเขียวแล้ว ม33เรารักกัน รับเงินเพิ่มคนละ 2,000

เปิดรายละเอียด ครม.ไฟเขียว ม33เรารักกัน รับเงินเพิ่มคนละ 2,000

เรียกได้ว่า เสียงเรียกร้องจากประชาชนจะมีหวัง และประสบผลสำเร็จแล้ว

รัฐบาลประกาศช่วยเยียวยๅแล้วสำหรับนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์

ด้าน นายก เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บาท เป็นเวลา

 

2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

มาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์ โ ค วิ ด คลี่คลายลง

โดยใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ที่เหลืออยู่ ได้แก่

1.มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

 

2.มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด-19

และโครงการยิ่งใช้ยิ่งดี โดยรัฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชน

ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า และค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาท