คลังประกาศเตือนกลุ่มเราชนะ ม.33

เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของกระทรวงการคลังได้ออกมาเตือนถึงกลุ่ม เราชนะ-ม.33 หมดเขตใช้ 30 มิ.ย. นี้

เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 10 กว่าวันเท่านั้นจะสิ้นสุดโครงการ เราชนะ ต่อกันด้วยโครงการ คนละครึ่ง

ที่ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง ซึ่งขณะนี้โครงการคนละครึ่งสิทธิยังไม่เต็ม

ล่าสุดสิทธิคงเหลือ 4,319,531 สิทธิ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบเลย

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการ “เราชนะ” ซึ่งมีการใช้จ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น 269,318 ล้านบาทโดยแยกได้ ดังนี้

1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.7 ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน 100,590 ล้านบาท

2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน 17.1 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมาจำนวน 148,355 ล้านบาท

3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน

มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 20,373 ล้านบาทโดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ

ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้วจำนวน 23.6 ล้านคนจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.2 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม โครงการเราชนะจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ขอให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิ์เหลือสำรวจวงเงินสิทธิ์คงเหลือของท่านและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด.