คลังสินค้า ซัมซุง รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 18,000 บาท สนใจสมัครที่นี่

บริษัท ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอล เอสซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด 53 Talaythong Tower, Room No. 302, Floor 3th ซอย ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน รับโดย บริษัท พีพีแอล เซอร์วิส จำกัด ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร : พนักงานประจำ (คลังสินค้า)
รายได้เฉลี่ย : 15,000-18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-อายุไม่เกิน 35

รายได้และสวัสดิการ

-เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน
-O.T 1.5 เท่า 4 – 5 ชม./วันทุกวัน
-วันเสาร์ อาทิตย์ O.T 1 เท่า

-วันเสาร์ อาทิตย์ O.T 3 เท่า
-ค่าอาหาร500 บาท/ด – ค่ารถ 500 บาท/ด (ไม่มีรถรับส่ง)
-เบี้ยขยัน 300-400-500 บาท/เดือน

-ไม่มีกะ เข้าเช้าอย่างเดียว
-ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประเพณี 15 วัน/ปี
-กินเลี้ยงประจำปี กิจกรรมบริษัท และอื่นๆ

-ประกันสังคม กองทุนทดแทน
-ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (บังคับโอที วันเสาร์)

เอกสารสมัครงาน

-รูปถ่าย 2 ใบ
-บัตรประชาชน 2 ใบ

-ทะเบียนบ้าน 2 ใบ
-ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สนใจติดต่อ. 0806589224 (แลม) สามารถเข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่ เคหะบางพลี ฝ.23