คลังออกเกณฑ์เราชนะคัด ม.33 รับ 7000 บาท

ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ได้หารือกับกระทรวงแรงงานหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องมาตรการเยียวยาแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคนเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆส่วนในเรื่องของจำนวนเงินว่า จะชดเชยให้คนกลุ่มนี้จำนวนเท่าไหร่นั้น ขอพิจารณารายละเอียดต่างๆ และเกณฑ์ต่างๆ กับกระทรวงแรงงานอีกที

ทั้งนี้ สำหรับรูปแบบการจ่ายเงินนั้นจะต้องทำผ่านระบบประกันสังคม ซึ่งอาจจะมีรูปแบบคล้ายๆโครงการ “เราชนะ” ที่จ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยในเบื้องต้นจะยึดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ตามฐานข้อมูลของประกันสังคมแล้วจึงนำมาประยุกต์ใช้กับการจ่ายเงินของกระทรวงการคลังผ่านแอปพลิเคชันของรัฐ(เป๋าตัง)ส่วนจะมีการแจกเป็นเงินสดหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่ทราบ

ได้มีแหล่งข่าวในกระทรวงการคลังเผยว่า สำหรับเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จะได้รับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลนั้น จะใช้เกณฑ์เรื่องของรายได้เช่นเดียวกันกับเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองในโครงการเราชนะ คือ ต้องไม่มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 3 แสนบาท และ ไม่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารรวมกันเกิน 5 แสนบาท

เกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 นั้น เราจะเน้นไปที่การดูแลคนที่มีรายได้น้อย ดังนั้น เราจึงใช้เกณฑ์เดียวกันกับโครงการเราชนะ และการใช้จ่ายเงินก็คงไม่แตกต่างกัน เพราะถ้าแตกต่าง