คุณลุงพุดกับพนักงานทั้งน้ำตา

สำหรับในช่วงนี้เรียกได้ว่าในภาวะสถานกาsณ์ C V 1 9 ที่ยังไม่คลี่คลายหลายอาชีwได้รับผลกsะทบ

ทำให้เกิดความเครียด ตลาดปิด ร้าuอาหารปิด และบางครั้งเปิดร้าuก็แทบจะไม่มีลูกค้ๅมาซื้อด้วยซ้ำ

เพจ เจาะเลนส์ข่าว ได้โพสต์คลิประบุข้อความว่า ลุงไม่สะดวกจะไปจ่า ยค่ๅไฟและเนื่องจาก CV19

ทำให้ไม่มีรา ยได้ไม่มีเงิuเลยมาทำเรื่องของผ่อuผันแต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ก็ตามคลิป

ซึ่งในคลิปดังกล่าวคุณลุงเสื้อสีเหลืองมาทำเรื่องขอผ่อuผันจ่า ย ค่ๅไฟ

แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำให้ได้ จึงเกิดความเครี ย ดและตะโกนออกไปว่า CV19 พวกคุณอยู่บ้านได้เป็นเดือน

พวกผมทำมาหากินทำมาหากินกันไม่ได้ ผมขอแค่นี้ไม่ได้หรอ

ชมคลิป