จังหวัดไหน รับ 10,000 บาท

ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ผู้ประกันตนใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จังหวัดไหนบ้าง ที่ได้เงินเยียวยา 2 เดือน

ผู้ประกันตนประกันใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการควบคุมโควิด-19

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับคนละ 2,500 บาท/เดือน ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับคนละ 5,000 บาท/เดือน โดยแยกเป็น 3 กลุ่มตามการประกาศของศบค.ดังนี้

10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า

16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

จังหวัดไหนได้เงินเยียว ยา 2 เดือน

ล่าสุดวันที่ 11 ก.ย.64 เพจข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความว่า สรุปจังหวัดไหน ได้เงิน 2 เดือน ม.33-39-40

ครม.เคาะจ่ายเยียวย าประกันสังคม ม.33 สีแดงเข้ม13จว.เพิ่มอีก1เดือน
พื้นที่ 13 จังหวัดแรก

 

ที่ลงทะเบียนภายใน 31 ก.ค.64 และขยายเวลาจ่ายเงินถึง 10 ส.ค.64 (สิ้นสุดการลงทะเบียน 31 ก.ค.64)

สำหรับ ม.40 ที่ลงทะเบียน ใน 19 จังหวัดที่ลงทะเบียนใหม่
จะย่อยออกมาเป็น 3+16 จังหวัด

3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเฉิงเทรา อยุธยา ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 4-24 ส.ค.64

กลุ่มนี้ ยังไม่ได้เลย จะได้เงินเยียวยา 2 เดือน (รอเคาะว่าจะโอนรวดเดียวหรือทีละรอบ )

ส่วน 16 จังหวัดหลัง ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 4-24 ส.ค.64 ได้เงินเยียว ยา 1 เดือน

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , เพจข่าวประกันสังคม