ตรวจสอบสิทธิรับเงินช่วยเหลือ ม.39 ได้แล้ววันนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา 39 ดังนี้

ลาออกจากการเป็นพนักงานเอกชนแล้ว

เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน

ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบแล้ว และมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มี

สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยๅ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 10 ส.ค.64 เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยๅผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

 

สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถตรวจสิทธิ์รับเงินเยียวยๅได้แล้วโดยคลิก