ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน รับเงินทางไหน

ความคืบหน้าหลังคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ล่าสุด ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนของรัฐและเอกชน สามารถตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยานักเรียน รายละ 2,000 บาท ได้ดังนี้

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนของรัฐตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการเปิดตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวแล้ว
สำหรับ ขั้นตอนการตรวจสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐและเอกชน ใช้ช่องทางไหน
เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วให้กรอกข้อมูล ดังนี้

กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
กรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด
จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อตรวจสอบข้อมูล
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)
หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจําตัวประชาชน และ รหัสประจําตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ์
กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ์ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิ์ไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง
กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ.ต่อไป
กรณีพบชื่อ – นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาดเกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กําลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสยงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ได้
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนตรวจสอบสิทธิ์ทางแอปฯ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)เพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชั่น( Application) สช. On mobile ได้แล้ววันนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ สช. On mobile ได้ทั้งในระบบแอนดรอยด์ และระบบ iOS ดังนี้

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น(Application) สช. On mobile ได้ที่ Play Store และ App Store หรือสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ระบบ iOS คลิกที่นี่

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐและเอกชน ใช้ช่องทางไหน

ระบบแอนดรอยด์ คลิกที่นี่

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐและเอกชน ใช้ช่องทางไหน

สำหรับนักเรียนโรงเรียนภาคเอกชน สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐและเอกชน ใช้ช่องทางไหน

ทั้งนี้ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ จะจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร ประมาณ 11 ล้านคน วงเงินราว 21,600 ล้านบาท

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โอน 31 ส.ค.นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบกล่าวถึง กล่าวว่า ความคืบหน้ามาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีการศึกษา 1/2564 ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือ

โดยเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการ จะโอนเงินช่วยเหลือให้นักเรียนและผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ในวันที่ 31 ส.ค.นี้ โดยมีผู้ได้รับเงินเยียวยาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีประมาณ 11 ล้านคน วงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาท