ตอบแล้ว ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝากภายหลังได้หรือไม่

เงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ 2500 บาท ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝากภายหลังได้หรือไม่

วันนี้ 6 ส.ค. เป็นวันที่สามที่ สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวย าให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33

ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 10 จังหวัด โดยโอนเงินเยียวย าวันละ 1 ล้านรายผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33

 

สำหรับไทม์ไลน์จ่ายเงินระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม มีดังนี้

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี

ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
ปัตตานี
ยะลา

 

นราธิวาส
สงขลา

โอนแล้วกว่า 1.8 ล้านคน

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่าที่ผ่านมา 2 วัน คือ วันที่ 4 และ 5 สิงหาคม

มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาท ไปแล้ว จำนวน 1,829,387 คน คิดเป็น 92 %

 

 

แต่ยังมีผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 170,613 คน ที่โอนเงินไม่สำเร็จ ด้วยสาเหตุยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนสูงถึง 90% จำนวน 157,058 คน และจากสาเหตุอื่น ๆ อีก คือ บัญชีปิด/ไม่มีความเคลื่อนไหว 7% จำนวน 13,553 คน

ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเหตุอื่น ๆ อีก 1% ซึ่งทำให้ท่านไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันในการโอนรอบแรกนี้

ผูกพร้อมเพย์รับเงินภายหลังได้หรือไม่

โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือบัญชีปิด/ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวย า ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

สำหรับผู้ประกันตนได้รับสิทธิรับเงินเยียวย าแต่ไม่สามารถรับเงินเยียวย าได้นั้น

ทางประกันสังคมจะติดต่อไปยังบริษัทฯต้นทางหลังจากนั้นให้บริษัทต้นทางแจ้งกับลูกจ้างผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน หรือ

ไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ

ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือบัญชีปิด/ไม่เคลื่อนไหวแล้ว หลังจากผูกบัญชียืนยันตัวตนแล้วทางสำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวย าภายใน 7 วัน ยกตัวอย่างเช่นได้รับเงินเยียวย าวันที่ 4 สิงหาคม ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันที่ 11 สิงหาคม สำหรับมาตรการการเยียวย าสิ้นสุดโครงการวันที่ 29 ต.ค.64.

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม