ตอบแล้ว สิทธิรับ 10,000 บาท

หลังจาก การประกาศช่วยเหลือประกันสังคม สำหรับม.33 ที่ประกันสังคม ให้สิทธิช่วยเหลือ

ให้ “ผู้ประกันตน ม. 33” และผู้ประกอบการ ใน 9 กิจการ 10 จังหวัด “พื้นที่สีแดงเข้ม” จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวย า

ส่วน ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 3 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา40 จะได้รับ เงินเยียวย าภายในเดือนส.ค.นี้

สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการเยียวย ามีทั้งสิ้น 13,500 ล้านบาท โดยเริ่มเยียวยากลุ่ม ผู้ประกันตน ม.33 และ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 

โดย มาตรการเยียวย า มีดังนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยา เป็นเงิน 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ตรวจสอบสิทธิ >> คลิกที่นี่ )

ส่วน นายจ้าง จะได้รับการเยียวย า ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมด

า จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

ขณะที่ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และ อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการ ล็อกดาวน์ รัฐบาลจะเยียวย า 5,000 บาท

 

โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564 ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 2564 เพื่อ สำนักงานประกันสังคม จะได้ส่งข้อมูลนำเข้า ครม.พิจารณาเห็นชอบและจัดสรรเงินเยียวย าให้ต่อไป

ตอนนี้มี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในธุรกิจกิจการประเภทเดียวกัน ใน 9 กิจการ และอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม แต่บางบริษัทได้รับ เงินเยียวย า บางบริษัท เข้าไปเช็คผ่านเว็บไซต์แล้ว พบว่า ไม่ได้รับเงินเยียวย า

กรณีดังกล่าว ไม่ใช่เกิดจากการกำหนดของกระทรวงแรงงานแต่เป็นเพราะการสมัครประเภทกิจการตอนที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการเลือก เช่น บริษัทประเภทข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 

ตอนสมัครหากนายจ้าง ระบุ ประเภทผลิต แต่บางบริษัท ระบุเป็นประชาสัมพันธ์ อาจทำให้บางแห่งได้รับ บางแห่งไม่ได้ ซึ่งเท่าที่สำรวจจมีประมาณ 2-3% ที่ไม่ได้

และ จะไปหารือกับทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่าจะมีการอุทธรณ์ให้แก่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้หรือไม่

ย้ำ “อาชีพอิสระ” สมัครเป็น ม.40 ได้รับเงิน 5,000 บาท

 

โดยเฉพาะ อาชีพอิสระ ควรลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนก.ค.2564 เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000บาทจำนวน 1 เดือน

หากใครยังไม่เข้าระบบประกันสังคม ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่ https://www.sso.go.th/section40_regist/ โดยต้องลงทะเบียนภายในเดือน ก.ค. 64 ซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่สรุปจะโอนเงินเมื่อไร ต้องรอลงทะเบียนให้ครบก่อน

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และพยายามเยียวยาให้ครอบคลุมทุกมิติ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะไม่ได้เงินเยียวย าทันใจพี่น้อ

ง ผู้ประกันตน และ นายจ้าง เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้ จึงมีขั้นตอนในการเบิกจ่าย แต่ทุกคนที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่กำหนดจะได้รับเงินเยียวย าอย่างแน่นอน