ตาสูงอายุอาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพัง

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรายนึงได้ออกมาโพสต์เผยแพร่เรื่องราวชื่อชี วิ ต

ของคุณตาวัยชราคนหนึ่ง ที่ต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวกลางป่า

ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องเดินเท้าเข้าไปกว่า 3 กิโลเมตร

จากการเข้าไปสำรวจพบว่า คุณตาคนดังกล่าวไม่มีญาติพี่น้องคอยช่ วยเหลือ

อาศัยอยู่ในเพิงไม้หลังเก่า ที่ใช้เศษไม้มาทำเป็นที่พักอาศัย หลบแดดหลบฝน

และไม่มีแม้กระทั่งกับข้าว คุณตาคนนี้ต้องฝืนกินข้าวเปล่าเพียงอย่างเดียวเพื่อประทังชี วิ ตไปแต่ละวัน

ทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้เล่าเรื่องราวของคุณตาไปยังกลุ่ม

ครบุรีที่รัก หวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่ วยเหลือ