ถ้าเจอโดนหนัก กรณีเงินค่าเทอม 2,000 ได้ไม่ครบ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ตามมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิดนายกฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าโรงเรียนบางแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนแจ้งกับผู้ปกครองว่า

จะหักเงินเยียวยาดังกล่าวกับผู้ปกครองที่ค้างค่าเทอมสำหรับภาคเรียนที่ 1 ทำให้ผู้ปกครองไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล จึงกำชับกระทรวงศึกษาธิการให้ติดตามตรวจสอบ เงินทุกบาทต้องถึงมือผู้ปกครอง ห้ามโรงเรียนหักค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายอื่นเด็ดขาด เพราะถือว่าผิดวัตถุ ประสงค์การช่วยเหลือเยียวยา โรงเรียนมีหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองเท่านั้น ไม่มีสิทธิเก็บเงินดังกล่าวไว้

เบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองให้ผู้แจ้งเรื่องมาที่กระทรวงฯ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว