ธปท.ปรับเกณฑ์ปล่อยกู้สินเชื่อบุคคล

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการปรับเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลใหม่ โดยได้ขยายเพดานวงเงินและระยะเวลาชำระหนี้เพิ่มเติม ได้แก่ วงเงินสินเชื่อจากเดิมให้กู้ไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อราย เป็น 4 หมื่นบาทต่อราย และขยายเวลาชำระหนี้เป็น 12 เดือน จากเดิม 6 เดือน

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธปท. กล่าวว่า การผ่อนปรนเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อในระบบและลดความจำเป็นของลูกหนี้ที่อาจถูกผลักไปใช้สินเชื่อนอกระบบในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธปท.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan) ซึ่งเป็นการปล่อยกู้วงเงินขนาดเล็ก ไม่เกิน 2 หมื่นบาท ชำระคืนภายใน 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% เปิดให้ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (น็อนแบงก์) เข้ามาปล่อยสินเชื่อโดยการใช้ข้อมูลทางเลือกมาใช้ในการให้บริการ

ซึ่งช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ธปท.ได้อนุมัติผู้ประกอบการไป 2 ราย ได้แก่ บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด และบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด โดยได้เริ่มปล่อยสินเชื่อไปแล้วในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่กำลังอยู่ในกระบวนการขออนุญาตอยู่