ธ.ก.ส.เตรียมปล่อยกู้ 1 แสนบาท

ธ.ก.ส. พร้อมปล่อยสินเชื่อหนุนเกษตรกร คนตกงาน สร้างอาชีพปลูกสมุนไพรไทยยอดฮิตสร้างอาชีพได้ ดอกเบี้ยเพียง 4% หลังคนแห่ซื้อกินใช้รักษา

วันที่ 15 ส.ค.64 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้เกษตรกร ผู้ว่างงาน หรือผู้มีความจำเป็นต้องย้ายกลับภูมิลำเนา เข้ามาขอสินเชื่อนำไปลงทุนปลูกพืชสมุนไพรที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร ขิง กระชาย พริก หอมแดง กระเทียมมะนาว โดยให้กู้ได้คนละ 1 แสนบาท คิดดอกเบี้ยเพียง 4% ผ่านโครงการ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อเป็นการสนับสนุนสร้างงาน สร้างอาชีพในช่วง

“ขณะนี้คนไทยจำนวนมาก หันมาใช้สมุนไพรทางเลือกในการรักษาและป้องกันโย่างแพร่หลาย ทำให้มีความต้องการใช้พืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนผลผลิตไม่เพียงพอ และราคาสูงขึ้น ซึ่ง ธ.ก.ส.ก็พร้อมสนับสนุนทั้งแหล่งเงิน และความรู้ให้ไปปลูกกัน เพราะทิศทางสมุนไพรไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว หลังคนไทยมีการตื่นตัวบริโภคทั้งใช้แบบสดประกอบอาหาร หรือนำไปแปรใช้ในอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ อีกทั้งทั่วโลกก็ให้ความสนใจสินค้าที่ทำจากธรรมชาติมากขึ้นด้วย”

สำหรับรายละเอียดโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธ.ก.ส.ได้ตั้งวงเงิน 30,000 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย โดยหากกู้เป็นค่าใช้จ่ายคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้ แต่หากกู้เพื่อลงทุน ปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4 %ต่อปี ปีที่ 4 – 5 ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ซึ่งเท่ากับ 6.5%ต่อปี กำหนดเวลาชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก เริ่มกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค.67 โดยแจ้งขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ แอพพลิเคชันไลน์ BAAC Family และรับนัดหมายผ่านเอสเอ็มเอสเพื่อจัดทำสัญญา หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

“โครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพเกษตรหรือการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขาย เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนได้”

นายสมเกียรติกล่าวต่อว่า ธนาคารยังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อใหม่ สินเชื่อนวัตกรรมดี วงเงิน 60,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในลักษณะสมาร์ทฟาร์เมอร์ โดยหากกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 อัตรา 4%ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์เท่ากับ 6.5%ต่อปี กำหนดเวลาชำระคืนไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

“ผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่มีการจัดทำแผนงานหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ รวมถึงมีแนวคิดในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมจากส่วนงานทั้งของภาครัฐหรือเอกชน วงเงินให้กู้ ตามความจำเป็นตามแผนการประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจ”