นุ่นพร้อมสามี ซื้อขาวชาวนาเเจกคนเดือดร้อน 10 ตัน

ม ต๊อดปิติ ส ามีสุ ดที่รัก ของนักเเสดงส าวสวย นุ่น วรนุช ก็ได้ประก าศทำความดีต่อเนื่องมาตลอด เรียกได้ว่าเป็นคู่รักใจบุญ

ทั้งคู่เลยสำหรับน างเอกสาวนุ่นเรากับส ามีหนุ่ มต๊อด ที่พากันช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ไม่มีใครรับซื้อ ซึ่งทั้งคู่บอกว่าอะไรที่ช่วยกัน

ได้ก็จะช่วย ซึ่งดาราสาวนุ่น วรนุช เคยกล่าวภาคภูมิใจที่ส ามี

รักในการทำความดี ชอบช่วยเหลือผู้คนเเละสั ง ค มมาตลอดซึ่งเราจะเห็น

ว่าต๊อดเเละนุ่นได้ สนับสนุนเเละช่วยเหลือคนมาหล ายครั้ง

เช่น มอบเเท็กซี่ป้ ายเเดงให้คนขับใจบุญ เเละค่อยช่วยเหลือคนที่เดื อดร้ อน

ล่าสุดเราได้เห็นสามีสุ ดห ล่ อของน างเอกสาว นุ่น วรนุช

ก็ได้โwสต์ข้อความประก าศรับซื้อข้าวจากชาวนาจำน ว น 10 ตั น ซื้อเพื่อนำไป

บริจ าคให้กับคนที่ลำบ ากเเละต้องการการช่วยเหลือ ส ามี

หนุ่มต๊อด กล่าวว่า wมต้องการรับซื้อข้าวจากชาวนา เน้นจากชาวนา 10 ตั น

สองร้อยห้าสิ บ กิ โ ล ก รั มต่อคน ทุกพั นธุ์ โดยผมจะนำไปช่วย

เหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผ่าน สิงห์อาส า หรือ ตามคำvอของเเต่

ละจังหวั ด หน่วยไหนต้องการนำไปช่วยเหลือเเจ้งมาได้ คนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับ

wมตั้งใจทำของผมบุญของผมกับผู้ที่ร่ วมอนุโมทนาไม่ต้องเอาผมไปเที ย บกับใ ค ร