บัตรคนจนเคาะสิทธิ 18 สิงหานี้เช็คเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2564 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรจำนวน 13.9 ล้านคน

ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่ 1 ส.ค. โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนได้รับเงินเข้าบัตรจำนวน 2 ส่วน

ส่วนที่หนึ่ง รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น

คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี

ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

เงินเยียวยาพิเศษเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันที่ 18 ส.ค.ได้สิทธิ์อะไรบ้างเช็คเลย

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับสิทธิเพิ่มเติมอีก

โดยในวันที่ 18 ส.ค.ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิเพิ่มเติมอีกดังนี้

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับ.