บัตรคนจนเคาะเเล้ว รับเงินเราชนะเท่าไหร่เช็กได้ที่นี่

สำหรับกลุ่มบัตรคนจนแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อเยียวย าและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโ ค วิ ด-1 9 ที่เสนอปรับปรุงมาตรการเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโ ค วิ ด-1 9 ระลอกที่ 3

อย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของมาตรการเราชนะนั้น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลจะเพิ่มเงินเยียวย าให้กับผู้ได้รับสิทธิสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทั้งหมด 2 สัปดาห์ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ซึ่งให้ใช้เงินไปได้จนถึงวันที่ 30นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มกำลังซื้อช่วงโ ค วิ ด-1 9 ระลอกที่ 3 เพื่อดูแลประชากรประมาณ 40 กว่าล้านคนเป็นการเร่งด่วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางเศรษฐกิจโดยจะให้มีการใช้จ่ายเงินได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียว ย า

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โ  ค วิ ด-1 9 ผ่านโครงการเราชนะว่า หลังจากเอาเรื่องเข้า ครม. วันที่ 11 พ.ค.64 เรียบร้อยแล้ว จะมีการกระจายเม็ดเงินเยียว ยาสู่ประชาชนตามเงื่อนไข ดังนี้

1.สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่เป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือใช้จ่ายผ่าน บัตรประชาชน เงินจะเข้าทุกวันศุกร์

เงินเข้าครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 21 พ.ค.64

เงินเข้าครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 28 พ.ค.64

2.สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี

เงินเข้าครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.64

เงินเข้าครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 27 พ.ค.64

ทั้งนี้ผู้ที่จะได้สิทธิเราชนะรอบ 2 จะเป็นกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราชนะกลุ่มเดิม เงินจะเข้าอัตโนมัติตามวันที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะซ้ำ และไม่มีการเปิดให้สมัครใหม่