บัตรคนจนเงินเข้าแล้ว

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรคนจน

กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจำนวน 13.9 ล้านคน

โดยเมื่อวันที่ 1 ส.ค. โอนเงินค่าสินค้า และ เงินเยียวย าพิเศษ

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.คืนภาษี 5% สำหรับผู้เติมเงินและใช้จ่ายในร้านธงฟ้าราคาประหยัด

ล่าสุดวันนี้ 18 ส.ค. กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนอีกรอบดังนี้

ค่าไฟฟ้า 230 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้า พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

โดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ วงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ค่าน้ำประปา 100 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิ โดยยอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ และต้องชำระเองเต็มจำนวน.