ประกันสังคมตอบแล้ว

การอัพเดทสถานนะ ที่ เช็คแล้วได้สิทธิ เช็คอีกรอบไม่ได้เสร็จ

ได้คำตอบจากประกันสังคมแล้ว

สำหรับม.40 สถานะเปลี่ยน ประกันสังคมแจ้งว่า ถ้าเคยได้สิทธิ ขึ้น ไม่ได้สิทธิ

ประกันสังคมแจ้งว่า จะได้สิทธิแน่นอน เพราะ ระบบมันรวน เว็บไซต์คนเข้าเยอะ

 

แนะนำให้ตรวจสิทธิ เปนระยะ

และตรวจสอบอีกครั้งหลัง 24 ส.ค.64 ของ 19 จังหวัด

ประกันสังคมแจ้งว่า ถ้าเข้าเกณฑ์ และเงื่อนไข ได้สิทธิแน่นอน

 

ม.40 ใครที่ก่อนหน้านี้เช็คแล้วได้สิทธิ พอมาเช็คอีกทีไม่ได้

ให้เช็คใหม่เรื่อยๆนะครับ ประกันสังคมแจ้งว่าท่านยังได้สิทธิเหมือนเดิม เพียงแค่ระบบอาจจะมีปัญหา