ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เช็ควิธีผูกพร้อมเพย์รับ 5 พันบาทที่นี่

“ลงทะเบียนพร้อมเพย์” ได้จะต้องมี “บัญชีธนาคาร” ก่อน ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ หลังจากนั้นจึง “ลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเข้ากับพร้อมเพย์” โดยสามารถเลือกได้ว่าจะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขอ้างอิงใด เช่น หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ในกรณีที่ต้องการรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐจะต้องผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน ในขณะที่หากต้องการความสะดวกในการรับ โอนเงินจากผู้อื่นได้ง่าย ๆ ไม่ต้องจดจำเลขบัญชีธนาคารอาจเลือกผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

สามารถดูวิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร ตามลิงก์ต่อไปนี้

– ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

– ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่

– ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่

– ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

– ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต คลิกที่นี่

– ธนาคารทิสโก้ คลิกที่นี่

– ธนาคารไทยเครดิต คลิกที่นี่

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่นี่

– ธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

– ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คลิกที่นี่

– ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่

– ธนาคารอิสลาม คลิกที่นี่