ประกันสังคม ม.40 ไม่กระทบบัตรทอง รีบลงทะเบียนได้ที่นี่

รวบรวมความคืบหน้า ทั้งการสมัคร จ่ายเงินสมทบ รวมถึงไทม์ไลน์การจ่ายเงิน “เยียวยาประกันสังคม” 5,000 บาทสำหรับผู้ประกันตน 40 และ มาตรา 39 รวมถึงความคืบหน้าของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 รวมถึงรายละเอียดเพื่อไขข้อข้อใจว่าการเป็น “ผู้ประกันตนมาตรา 40” จะได้ประโยชน์อะไร แล้วจะเสียโอกาสใน “บัตรทอง” และ “บัตรคนจน” หรือไม่

ซึ่งในเรื่องนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยัน ไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม

แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ใน 10 จังหวัดแรก ปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาแล้ว

แต่สำหรับ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา หากยังไม่ได้สมัคร หรือสมัครแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบ ยังสามารถทำได้จนถึงวันที่ 24 ส.ค.64 (และจะไปได้เงินพร้อมกับ 16 จังหวัดที่ประกาศรอบล่าสุด)

โดยผู้ประกันตนทั้งตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 19 จังหวัด ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน หรือสมัครแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบ ซึ่งประกันสังคมขยายเวลาให้จ่ายเงินได้ถึงวันที่ 24 ส.ค.64 นั้น ในกลุ่มนี้ จะต้องรออัพเดทการโอนเงินอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็น “ผู้ประกันตนตามมาตรา 40”

– ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

– สมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

– สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

– เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33

16 จังหวัดหลัง ใน 9 กลุ่มอาชีพ โอนเงิน 20 ส.ค. 64 จำนวน 2,500

ผู้ประกันตน ม.39

10 จังหวัดแรก+3 จังหวัด โอนเงิน 23 ส.ค. 64 จำนวน 5,000

ผู้ประกันตน ม.40

10 จังหวัดแรก+3 จังหวัด โอนเงิน 24 ส.ค. 64 จำนวน 5,000

ผู้ประกันตน ม.39-40

16 จังหวัดหลัง โอนเงิน 24 ส.ค. 64 จำนวน 5,000