ปรับเงื่อนไข ผู้ประกันตน ม.33 ใครมีเกณฑ์ได้บ้าง (รายละเอียด)

รมว.แรงงาน เผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา สำหรับผู้ประกันตน ม.33 แล้วโดยเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ส่งข้อมูลผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างภาครัฐและเอกชนในมาตรา 33 จำนวนกว่า 11 ล้านคน ให้กับกระทรวงการคลังแล้ว

โดยการคลังกำลังหารือและพิจารณาตัวเลขที่เหมาะสมเเก่การช่วยเหลืออยู่

สำหรรับปะเด็นสำคัญ คือ ข้อเสนอที่กระทรวงแรงงาน ได้เสนอต่อกระทรวงการคลัง ว่าขอให้ปรับเงื่อนไขผู้รับสิทธิที่เตรียมนำมาพิจารณา เช่น การให้สิทธิเยียวยา จะให้ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี นั่นหมายถึงจะ ทำให้ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 25,000 บาทต่อเดือนไม่ได้รับสิทธิเยียวยา

กระทรวงแรงงาน เสนอให้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีอยู่กว่า 11 ล้านคนได้รับสิทธิทุกคน แต่ในขณะเดียวกัน การเสนอให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน ก็จะมีแนวโน้มได้จำนวนเงินต่อคนน้อยลง เนื่องจากมีงบประมาณมีจำกัด จากก่อนหน้านี้ มีการประเมินว่าจะจ่ายเยียวยาให้คนละประมาณ 4,000 บาท

ทางด้านของนาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบการจ่ายเงินก็อยู่ระหว่างการหารือเช่นกัน ซึ่งจะเร่งออกรายละเอียดมาตรการเยียวยานี้ให้เร็วที่สุด

แนวทางหลังจากกระทรวงการคลัง พิจารณาตัวเลขการจ่ายเงินเยียวยาแล้วเสร็จ ทางสภาพัฒน์ฯ จะต้องนำเสนอทั้งหมด เสนอรัฐบาลในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่าความชัดเจนทั้งหมดจะออกเป็นมาตรการเยียวได้ อย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้า