ผอ.กองสลาก ปลื้มหลังไม่พบเจอเกินราคา 80 บาท

กองสลากได้มีนโยบายกวดขันผู้ที่ขายลอตเตอรี่ที่มีราคาาเกิน 80 บาท

โดยการสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วกรุงเทพฯแต่ยังไม่พบร้านไหนเลย

ที่ขายเกินราคาจึงมั่นใจได้ว่าลอตเตอรี่

ที่ออกจากกองสลากไม่มีร้านไหนที่ขายเกิน 80 บาทจริงๆ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าลอตเตอรี่ที่

วางแผงขายอยู่ตามร้านทั่วไปขายใบละ 120 บ้างใบละ 100 บ้าง

ทางด้านกองสลากเองก็ไม่เคยนิ่งนอนใจ

ออกต ร ว จอยู่เป็นประจำและก็ทำการส่งตรวจอยู่เรื่อยๆ

ซึ่งผลที่ผ่านมาหลังจากการออกตรวจก็ไม่เคย

พบลอตเตอรี่ขายเกิน 80 บาทเลยทำให้ทางกองสลากสบายใจ

และมั่นใจว่าประชาชนยังซื้อลอตเตอรี่ในราคานี้ได้อีก

ส่วนรางวัลนำจับใครที่แ จ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการขายล็อตเตอรี่ที่เกินจริงอย่างเช่นจะได้

รางวัลแจ้งเบาะแส 1,000 บาทถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่นำจับ

และดำเนินคดีจะได้รางวัลในการดำเนินคดี 2,000 บาท