ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชัดเจนแล้ว เตรียมเยียวยา 5,000 บาท

แม้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ปิดรับสมัครกลุ่มอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ เข้ามาสมัครเป็นผู้ประกันมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กลุ่มตกหล่น ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กระทรวงแรงงานจะนำกลุ่มตกหล่นเหล่านี้เสนอที่ประชุม ครม.อีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีการตกหล่น ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 10 สิงหาคม เพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาได้ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ต่อไป

นั้นหมายความว่าผู้ประกันตนอาชีพอิสระ สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม โดยสำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยาครั้งเดียว 5,000 บาท ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้

สำหรับ วิธีการจ่ายเงิน สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชนเท่านั้น

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

ปทุมธานี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธยา

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ประกันสังคมนำกลุ่มตกหล่นเสนอ ครม.โอนเงินเยียวยา 5 พัน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

มีสัญชาติไทย

มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)

ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

หลักฐานการสมัคร

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

สมัครได้ 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา40

เว็บไซต์ www.sso.go.th

เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

หมายเหตุ: กลุ่มตกหล่น คือ กลุ่มแท็กซี่ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ขึ้นไป สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ เนื่องจาก กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้