ม.33″รอบ 2 จังหวัดไหนได้รับอีก 2,500 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอรับเงินเยียวย า 2,500 บาท รอบ 2 ได้เลย พื้นที่ 13 จังหวัดแดงเข้ม “ประกันสังคม” ชงครม. 7 ก.ย.นี้

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 คนละ 2,500 บาท ในรอบที่ 2 นั้นจะได้รับเฉพาะ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามประกาศ

ในขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มที่เพิ่งถูกสั่งปิดกิจการ/กิจกรรม ตามคำสั่งศบค.ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 64 เป็นต้นไป จึงไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวย าในรอบ 2 นี้

 

เช่นเดียวกับการการจ่ายเงินเยียวย ารอบ 2 ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) คนละ 5,000 บาท

ก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน กล่าวคือ หากเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม จะได้รับเงินเยียวย ารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

 

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด จะไม่ได้สิทธิดังกล่าว

ะผู้ประกันตนมาตรา 39, มาตรา 40 อีก 5,000 บาทต่อคน ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รอบ2 หลังจาก ครม.มีมติรับทราบแล้ว ขั้นตอนต่อไ

 

ป กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าไปที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินการจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิโดยเร็วที่สุด

คาดว่าผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวย าไม่เกินเดือนก.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นการทยอยจ่ายเงินตามลำดับเลขที่บัตรประชาชนเช่นเดียวกับการจ่ายในครั้งแรก