ม. 33 39 40 เปิดตรวจสอบสิทธิเเล้ววันนี้ เช็คได้ที่นี่

สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 29 จังหวัด โดยล่าสุด สำนักงานประกันสังคม โอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ นายจ้าง พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดย 10 จังหวัด เริ่มโอนเงิน

www.sso.go.th ได้เปิดช่องทางให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

โดย www.sso.go.th เปิด 3 ช่องทางเพื่อให้ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิดังนี้

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) คลิก
ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) คลิก
โดยนายจ้างสามารถนายจ้างสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

นอกจากนี้ www.sso.go.th ยังให้ผู้ประกันตนมาตรา 33

สามารถ Download : แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33
ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

3. ลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 คลิก

9 ประเภทกิจการ ดังนี้

กิจการก่อสร้าง

กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร

กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

29 จังหวัดสีแดงเข้ม

กรุงเทพมหานคร

กาญจนบุรี

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ตาก

นครปฐม

นครนายก

นครราชสีมา

นราธิวาส

นนทบุรี

ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี

ปัตตานี

พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

ยะลา

ระยอง

ราชบุรี

ลพบุรี

สงขลา

สิงห์บุรี

สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

สระบุรี

สุพรรณบุรี

อ่างทอง