ม.40 รับเงิน 5,000 บาท

เรียกได้ว่า ตอนนี้ สำหรับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น รัฐได้เล็งเห็นความลำบาก ของประชาชน ได้อนุัมติเงินช่วยเหลือแล้ว

และไกล้วันหมดเขตแล้ว ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 พื้นที่สีแดงเข้มรวม 13 จังหวัด ซึ่งถือเป็นมาตรการการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน

จ่ายเงินเยียวย าผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามมาตราการเยียวย าล็อกดาวน์ ในพื้นที่ 13 จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนี้

พื้นที่ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ประกาศยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด ได้แก่

 

กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, นราธิวาส
ปทุมธานี
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา

สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
โดยพื้นที่ที่เพิ่มา 3 จังหวัดล่าสุดตามประกาศ ศบค.ฉบับที่ 27 ได้แก่

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธย า

 

 

9 ประเภทกิจการ กลุ่มอาชีพที่ได้รับสิทธิเยียวยาล็อกดาวน์

1.ก่อสร้าง
2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
4.กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
5.ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

สำหรับอัตราการจ่าย และวิธีการจ่ายเงิน ยังคงตามหลักเกณฑ์เดิม คือลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 50%-ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7,500 บาท

 

และลูกจ้างสัญชาติไทย จะได้เงินเพิ่มจากรัฐอีก 2,500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ส่วนนายจ้างในระบบ จะได้รับชดเชย 3,000 บาท

ต่อลูกจ้างหนึ่งคน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือ 600,000 บาท สำหรับแรงงานมาตรา 39 และ 40 กลุ่มอาชีพอิสระ จะได้รับเงินชดเชย 5,000 บาท

โดยช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 โดยที่ไม่ต้องไปทำเรื่องถึงสำนักงาน ดังนี้

– เซเว่นอีเลฟเว่น และเคาน์เตอร์ เซอร์วิส


– บิ๊กซี ทุกสาขา
– ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
– สายด่วน 1506
– เว็บไซต์ ประกันสังคม คลิก

การจ่ายเงินเยียวย าจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (เลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารที่เรามีอยู่)

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์