ม33 อนุมัติ 10,000

ล่าสุดสำหรับข่าวประกันสังคมช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตอนนี้
ได้มีการเปิดเผยแล้วจากทางหน้าคณะรัฐมนตรีว่าการช่วยเหลือประกันสังคมในรอบนี้นั้นจะเปิดช่วยเหลือทั้ง 13 จังหวัด

นั้นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับช่วยเหลือเพิ่ม 2500 บาทต่อคนส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 นั่นหมายความว่าอาชีพอิสระรวมถึง Freelance

ก็จะได้รับเงินเยียวย าช่วยเหลือด้วยรายละ 5,000 บาท

ซึ่งต่อมามีหลายคนตั้งคำถามว่าหากเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั้นสามารถขอรับเงินในส่วนนี้ได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่าจะเข้าข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40

 

ซึ่งสามารถตรวจสอบที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้ www.sso.go.th ส่วนการลงทะเบียนนั้นจะสามารถลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม

ได้ในทุกพื้นที่หรือใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของเซเว่นอีเลฟเว่นหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

มาตรการเยียวยาสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่าจะได้อะไรช่วยเหลือบ้างซึ่งการเยียวย าประเมินตนมาตรา 33

 

นั้นจะประกอบด้วยศึกษาจังหวัดจะได้เพิ่ม 2,500 บาทจากเดิมที่จะได้เพียงแค่ค่าชดเชย 50% ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 7.5 ซึ่งจะทำให้เงินสูงสุดที่สามารถรับได้คือ 10,000 บาท

สำหรับมาตรา 39 และ 40 นั้นจะได้รับเงินเยียวย าคนละ 5,000 บาทต่อคนเป็นจำนวนสูงสุดที่จะได้รับของผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40

ต่อมาเรามาดูกลุ่มของนายจ้างกันบ้างซึ่งนายจ้างนั้นก็จะเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันโดยนายจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

 

จะได้รับช่วยเหลือ 300 บาทต่อคนต่อลูกจ้าง 1 คนและสูงสุดไม่เกิน 200 คนส่วนวิธีการตรวจสอบนั้นว่าตัวเองเข้าข่ายมาตราไหนและมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่

สามารถเข้าตามเว็บเพื่อตรวจสอบได้เลย

ขั้นตอนแรกเข้าที่เว็บไซต์ประกันสังคมแล้วเรื่องตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวย าหากเป็นลูกจ้างก็ให้คลิกที่ผู้ประกันตนมาตรา 33

หรือหากเป็นนายจ้างของสิ่งที่ตรวจสอบสิทธิ์การเยียวยานายจ้างหลังจากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนไป และข้อมูลก็จะขึ้นมาว่าตนเองได้รับสิทธิ์หรือไม่และได้รับสิทธิ์ในข้อใด