ม33 เรารักกัน โอนเเล้วได้กันหรือยัง

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินในโครงการ ม33 เรารักกัน ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 อีกคนละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การ ในระลอกใหม่สำหรับการโอนเงิน ม33 เรารักกัน ครั้งนี้ แบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด งวดละ 1,000 บาท โดยโอนให้ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เช่นเดิม ตามไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ไม่ต้องกดลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์จากครั้งก่อนหน้านี้ และสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเราชนะ ที่ ครม.ได้เพิ่มเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 3 กลุ่มบุคคล ดังนี้

เปิดขั้นตอนเช็ก เป๋าตัง รับโอนเงินจาก เราชนะ
โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เช่นกัน