ม40 สมัคร 4-24 ส.ค. รับเงินรอบ 2 ตรวจสอบสิทธิ

เยียวย าประกันสังคม ม40 อาชีพอิสระที่สมัครและจ่ายเงินสมทบ 4-24 ส.ค. รับเงินเยียวย ารอบ 2

ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th

ใน 19 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 ประเภทกิจการ

ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธย า กาญจนบุรีสมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์

 

และตาก ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

และจ่ายเงินสบทบภายใน 24 ส.ค. เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/คน ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th

9 ประเภทกิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย า

มีดังนี้ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม

 

บริการด้านอื่นๆ 5.การข ายส่งขายปลีก ซ่อมย านยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ และ9.กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

มาตรา 40 สมัคร/จ่ายเงินสบทบ 4-24 ส.ค.รับเงินเยียวย ารอบ 2

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวในรายการสถานีประกันสังคม เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ว่า

มีคนถามเข้ามาจำนวนมากว่า สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบที่ช้อปปี้(Shopee)

จ่ายเงินสมทบที่เซเว่นฯแล้ว ทำไมข้อมูลขึ้นว่า ไม่มีสิทธิ หรือ มีสิทธิ แต่ยังไม่ชำระเงิน ไม่ต้องตกใจ เก็บสลิปการจ่ายเงินไว้

เพราะเรายังไม่ได้ดึงข้อมูลจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสมาประมวลผล ถ้าเราดึงข้อมูลมาประมวลผล ข้อมูลก็จะขึ้น

“คนที่สมัครใหม่วันที่ 4-24 ส.ค.64 เป็นกลุ่มที่เราขยายโอกาสให้ตั้งแต่วันที่ 4-24 ส.ค. ขอให้รอก่อน เป็นการจ่ายรอบ 2 รอบแรกเป็นการจ่ายให้ผู้ประกันตนมาก่อนแล้ว”

ล่าสุดวันที่ 3 ก.ย.64 เพจ ข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความระบุว่า

วันนี้ประกันสังคมอัพเดทสถานะผู้ประกันตนในเว็บไซต์แล้ว สำหรับผู้ประกันตนที่สมัครระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th

ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวย า ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือคลิกที่นี่
เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ(ผู้ประกันตนมาตรา 40)
กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ
คลิก ค้นหา
เยียวยาประกันสังคม ม40 สมัคร 4-24 ส.ค. รับเงินรอบ 2 ตรวจสอบสิทธิ www.sso.go.th

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน