ยังทัน รับเงิน 5,000 บาท

หลังจากประกาศช่วยเหลือ สำหรับ ประกันสังคม โดยจะโอนเงินช่วยเหลือให้ 5,000 บาท

สมัครประกันสังคมมาตรา40 แรงงานอิสระ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดที่สมัครผู้ประกันตน ม.33 แล้ว

ชำระเงินงวดแรกไม่ทันในเดือน ก.ค.64 ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

สมัครประกันสังคมมาตรา40 แรงงานอิสระ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส

 

 

ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธย า ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ที่สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.33 แล้ว และชำระเงินสมทบงวดแรกไม่ทันในเดือนกรกฎาคม 2564 ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย พร้อมรับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท

ช่องทางการจ่ายเงินสมทบ

สามารถจ่ายเงินสมทบผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่

 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส
เคาน์เตอร์บิ๊กซี


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน
ShoppyPay

ตู้บุญเติม
ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19

โดยมีรายละเอียดในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระ มาตรา 40 คือ รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ 5,000 บาทต่อคน รวมทั้งยังให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม มาตรา 40 ภายในเดือนเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท เช่นกัน

 

 

ปรากฏว่าจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม มีผู้ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th

และเครือข่ายประกันสังคม แต่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก ทำให้สถานะความเป็นผู้ประกันตนยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการรับเงินเยียวยา

ถึงแม้ข้อมูลการสมัครจะส่งมาที่สำนักงานประกันสังคมแล้วก็ตาม แต่หากยังไม่มีการชำระเงินงวดแรก สถานะก็จะยังไม่มีผลตามกฎหมาย

“สำนักงานประกันสังคมจึงขอแจ้งให้ผู้สมัคร ม.40 ได้ทราบว่า รีบดำเนินการชำระเงินสมทบงวดแรกให้ทันภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นี้”

ขอบคุณที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน