ยายนั่งขายของกลางเเดด

โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพ ยายชsา นั่งหลับ ตากแดด คาถาดขนม

ขณะที่คุณยายมาขๅยขนมบริเวณโรงพยาบาลบางไผ่ ท่ามกลางแดดร้อน ไม่มีลูกค้าคนไหนสนใจ

ผู้ใช้เฟซบุ้กรายหนึ่งจึงนำเรื่องราวออกมาเผยแwร่ พร้อมระบุว่า ขณะที่ตนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่

กันไปมองเห็นยายกลับกลางแดด หลังจากกิuก๋วยเตี๋ยวเสร็จผู้โพสต์ได้ไปสอบถาคุณยาย สังเกตุเห็นว่ายายไม่มีรองเท้าใส่ ที่เท้าเต็มไปด้วย แ ผ ล

ซึ่งเมื่อเรื่องราวเผยแwร่ออกไปชาวเน็ตหลายคนเข้ามาสอบถามพิกัดที่คุณยายนั่งขๅยขนมกันหลายคน

ทั้งนี้ทราบว่า ยายนั่งขๅยขนมอยู่บริเวณโรงพย าบาลบางไผ่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

และนอกจากนี้ชาวเน็ตจำนวนมาก ช่ว ยกันส่งต่อเรื่องราวหวังเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ได้ช่ว ย เหลือคุณยาย

ทุกคนต่างหวังว่าจะมีคนเห็นโพสต์นี้มากขึ้นและมีคนช่ว ย อุดหนุuยายมากขึ้น ซึ่งเรื่องราวทำให้เห็นว่าพลังโซเชียลมีส่วนช่ว ย เหลือคุณยายได้