ยูโอบีเปิดให้ยืมวงเงิน 5 หมื่นบาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

ธนาคารยูโอบี เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขอสินเชื่อได้ดี เพราะไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันในการขอสินเชื่อ อนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดถึง 1,500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน อนุมัติสินเชื่อไม่เกิน 3 วัน ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ

จุดเด่นสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท

ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
อนุมัติสินเชื่อ ไม่เกิน 3 วัน

ระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน
ยกเลิกวงเงินกู้ได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช

คุณสมบัติผู้กู้

รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 – 60 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท

สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณี ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ)
สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการผู้กู้

สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหน้าบัญชีสำหรับการโอนเงินกู้เข้า

หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน
เจ้าของธุรกิจ

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
สำเนาบัญชีธนาคาร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
สำเนาหน้าบัญชีสำหรับการโอนเงินกู้เข้า

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า
สมัครขอ สินเชื่อยูโอบี ไอแคช คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) Call Center โทร 0 2285 1555